Jawabanmu

2014-06-10T19:49:11+07:00
2 x 3,14 x 14 =  87, 92
tapi jawabanya cuma ada : a.88 b.132 c.154 d.616
SORY SAYA SALAH CARA SEHARUSNYA 88 MAAF YA
2014-06-10T19:50:30+07:00
Diketahui = r = 14cm
k = 2 ×  \pi  × r
k =  \frac{22}{7}  × 14
k = 2 × 44
k = 88cm
makasih jawaban mu bener
wihi sama sama
iya