Jawabanmu

2014-06-10T19:10:43+07:00
Buktinya yang paling sederhana adalah kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. seluruh lembaga negara pasti bertanggung jawab ke pada rakyat . apalagi rakyat turut memberikan suaranya dalam masa depan negara seperti memilih Anggota lembaga negara melalui pemilu..

bukti teori kedaulatan rakyat : UUD 1945 pasal 3 : "Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara"

kedaulatan hukum : UUD 1945 pasal 27 : "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
2014-06-10T19:13:13+07:00
Adanya pembagian kekuasaan dalam negara
adanya  hak asasi manusia
mensejahterakan
adanya dasar hukum bagi kekuasaan pemerintah