maksudnya pertanyannya yg harus di jawakan yang mana ?
bapak: badhe maring pundi nak?
anak: kula badhe tindak menyang dalemipun mbah uti. bapak badhe ndherek kaliyan kula napa?
ibu: yuh pak melu (nama anak) baen. wis suwe dhewek ora sowan mbah.
bapak: yawis.

*di rumah mbah*
B,I,A: nuwun sewu. mbah!! mbah!!
mbah: nggih sekedap. owalah, kpwe cu. wis suwe tenan aku ora weruh kowe.
Bapak: niki mbah, (nama anak) njaluk sowan mbah.
mbah: oo kaya ngana kuwi. ayo mlebu dhisit. mbah ya kangen maring kowe kabeh.

Jawabanmu

2014-06-11T14:53:35+07:00
Intinya bahasa anak ke ortu harus sopan atau menggunakan bahasa krama alus
1 1 1