Di dalam sebuah ruangan tertutup terdapat gas dengan suhu 27° C. jika gas dipanaskan sehingga energi kinetiknya menjadi 5 kali energi kinetik semula, gas tersebut harus dipanaskan sampai suhu ...
a. 108° C
b. 135° C
c. 1200° C
d. 1227° C
e. 1500° C

1

Jawabanmu

2014-06-10T15:16:13+07:00
Ek=3/2.N.k.T

jika dibandingkan maka Ek sebanding dengan T, berarti

T₂ =5 x T₁
T₂ =5 x 27 ⁰C
T₂ =5 x 300 K
T₂ =1500 K
T₂ =1227 ⁰C