2.asas demokrasi adalah
3.pada abad ke 19 adanya perlawanan rakyat terhadap kekuasaan raja yang bertindak sewenang wenang sehingga mengakibatkan penderitaan. bentuk perlawanan yang dilakukan oleh rakyat dalam menenentang kekuasan raja tersebut yaitu dengan cara

1

Jawabanmu

2014-06-10T03:20:57+07:00
2. perlindungan hak-hak warga negara, badan hukum yang adil dan tidak memihak
1 4 1