Jawabanmu

2014-06-09T23:33:45+07:00
                        NaOH + CH3COOH --> CH3COONa + H2O               
Mula-mula :        0,005        0,005

Bereaksi :          0,005         0,005             0,005          0,005
Sisa :                     -                  -              0,005         0,005


M garam = n garam /Vtotal(L)
M garam = 0,005/0,1

M garam = 0,05

masukan ke rumus hidrolisis :
[OH-] = akar kw/ka x Mgaram
[OH-] = akar 10^-14/10^-5 x 0,05
[OH-] = akar 10^-9 x 5.10^-3
[OH-] = akar 50 x 10^-12
[OH-] = 7,07 x 10^-6

pOh = 6-log7,07
pH = 14-(6-log7,07)
pH = 8+log7,071 4 1