Jawabanmu

2014-06-09T23:09:48+07:00
AC = 20  s= stengah keliling segitiga = 24
R =  \frac{12. 16. 20}{4 \sqrt{s(s-12)(s-16)(s-20)} }
   =  \frac{12. 16. 20}{4 \sqrt{24(12)(8)(4)} }
   = 10 cm
Komentar sudah dihapus
Komentar sudah dihapus
iya
aku upload foto semoga jelas tulisannya
oke. :)
  • Pengguna Brainly
2014-06-09T23:32:31+07:00
Ac=20   s=setengah lkeliling segitiga =24
  
    R=          12.16.20          
          4√ a(a.12) (a.16) (a.2O)

      =            12.16.20
                  4√24(12) (8) (4)

         =10