1. Pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapat pertolongan dari dokter merupakan . . . .
a. hakekat P3K c. prinsip P3K
b. tujuan P3K d. sifat P3K
2.
Pertolongan pertama pada kecelakaan untuk menolong jiwa seseorang sebelum mendapatpenanganan lebih lanjut dari dokter merupakan . . . .
a. sifat pertolongan pertama c. tujuan pertolongan pertama
b. manfaat pertolongan pertama d, fungsi pertolongan pertama
3.
Suatu keadaan sangat gawat antara pingsan dan mati, di mana pernapasan dan peredarandarah sudah tidak mencukupi lagi merupakan keadaan . . . .
a. pingsan c. mati suri
b. shock d. pendarahan
3.
Memberikan pernapasan buatan di mana korban dibaringkan telungkup, pipi rapat di ataslantai/tanah merupakan cara . . . .
a. Sylvester c. Mouth to Mouth
b. Schaffer d. Holger Nielson
4.
Cara memberikan pernapasan buatan yang paling banyak digunakan dan merupakan carayang cepat merupakan cara . . . .
a. Sylvester c. Mouth to Mouth
b. Schaffer d. Holger Nielson

2

Jawabanmu

2014-06-10T13:44:41+07:00
1. a. hakekat P3K
2. b. manfaat pertolongan pertama
3. c. mati suri
4. b. Schaffer
5. c. Mouth to Mouth
13 4 13
2014-06-10T15:08:21+07:00
1.b. tujuan P3K
2.c. tujuan pertolongan pertama
3.c. mati suri
4.b. schaffer
5.c. mouth to mouth
6 4 6