Jawabanmu

2014-06-09T11:16:15+07:00
Ek= 1/2. m. v²
    = 1/2. 5. 10²
    = 1/2. 500
    = 250 joule
 jadikan terbaik ya ? :)
2014-06-09T11:18:14+07:00
EK=  \frac{1}{2} x M x  v^{2}
EK=  \frac{1}{2} x 5kg x  10^{2} =250 Joule