Tolong bantu jawab dong, ini gimana caranya?
a) koordinat kutub suatu titik (4, 45°). koordinat cartesius titik tersebut adalah....
b) koordinat cartesius titik (-5, -5 √3). koordinat kutub titik tersebut adalah....
c) titik (-5, 5) jika diubah ke dalam koordinat kutub menjadi....

1

Jawabanmu

2014-06-08T21:39:45+07:00
A.)  x = 4.cos 45°
         = 4. 1/2√2
         = 2√2

       y = 4. sin 45°
          = 4. 1/2√2
          = 2√2
       koordinat titik dari ( 4, 45° ) = ( 2√2, 2√2 )

 b.)    r = √ x²+y²                               tanθ = y/x
           = √ (-5)²+(-5√3)²                            = -5√3 / -5
           = √ 25  + 75                                 = √3  
           = √100                                  tanθ = 360° - 60°     
           = 10                                             = 300°
          koordinat dari ( -5, -5√3 )= ( 10, 300° )

  c.)  (  5√2, 135° ) 
       Cara, sama seperti yang b