Jawabanmu

2014-06-29T07:39:52+07:00

Ini adalah Jawaban Tersertifikasi

×
Jawaban tersertifikasi mengandung isi yang handal, dapat dipercaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ekspert di bidangnya. Brainly memiliki jutaan jawaban dengan kualitas tinggi, semuanya dimoderasi oleh komunitas yang dapat dipercaya, meski demikian jawaban tersertifikasi adalah yang terbaik dari yang terbaik.
Homonim =
Homonim yaiku tembung-tembung kang padha pangucapane lan padha panulisane, nanging beda tegese sebab asale tembung kang beda.
Tuladha:
- Kula rade pandung panjenengan punika sinten? (pangling)
- Rehning punika kathah pandung, mila kedah ngantos-atos. (maling)
- Mengko yen ibu duka kepriye, mbak? (nesu)
- Bocah ditakoni kok mung duka bae, sebel aku! (embuh)

Homograf =
Homograf yaiku tembung-tembung kang tulisane padha, nanging pangucapane beda, lan tegese uga beda.
Tuladha:
1.  Tiyang punika asring ngagem busana cemeng. cemeng = ireng
2.   Aku yen sowan budhe arep nyuwun cemeng loro. cemeng = anak kucing
3   Yen duwe meri kudu dikandhangake. meri = anak bebek
4.    Kowe ora perlu meri karo adhimu. meri = ewa, iri

Homofon =

1.antep lan
2. anteb

i) antep tegese karep, tuladha: antep atimu dadia dayane tekadmu.
ii) anteb tegese abot, tuladha: karung goni kuwwei pancen anteb, pancen aku ora iso ngangkat.

3. kulup lan
4. kulub.

i) kulup tegese anak, tuladha: kulup, anakku ngger, Gatot Kaca sira budhala ing pabaratan saiki.
ii) kulub tegese sayuran (godhongan), tuladha: mangan nganggo kulub iku rasane luwih seger.


Moga membantu
10 2 10