Dalam 500ml larutan penyagga mengandung 0,2 M CH₃COOH dan 0,2 M
CH₃COON₂ ditambahkan 20 ml HCI 0,05 M.Bila Ka CH₃COOH=10⁻⁵ , hitung pH
laruta penyangga.
A.sebelum ditambahkan HCI
B.setelah ditambahkan HCI

1

Jawabanmu

2014-06-08T18:11:44+07:00
A. {H+}= Ka x A/Bk
= 10^-5 x 100/100
=10^-5
pH=5

b. {H+} = Ka x A/Bk
= 10^-5 x 101/99
=10^-5 x 1.02
pH = 5-log 1.02
100 itu dari mana y?
100 itu mmol dari 500x0,2
Ok deh makasih y
iya sama sama ..