Perhatukan reaksi berikut ini ;
Fe(s) + HCl(aq) ⇒ FeCl2(aq) + H₂(g)
Dalam percobaan, 0,40 mol Fe dan 0,75 mol HCl direaksikan. Hitunglah
a. Manakah yang merupakan reaktan pembatas
b. berapakah mol H₂ yang terbentuk
c. berapa mol reaktan yang berlebih yang masih tersisa setelah reaksi selesai?

2
tolong di bantu ya maklum pemula....

Jawabanmu

2014-02-01T00:17:13+07:00
Fe + 2HCl ⇒ FeCl₂ + H₂

1. mol Fe/ koef Fe : mol HCl / koef HCl
                   0,4/1 : 0,75/2
                   0,4    :  0,375
karena mol HCl < mol Fe, maka pereaksi pembatasnya adalah HCl

2. mol H₂O = koef H₂O / koef HCl x mol HCl
                 = 1 / 2 x 0,75
                 = 0,375
 V H₂O = mol x 22,4
           = 0,375 x 22,4
           = 8,4 L

3. mol sisa = 0,4 - 0,375 = 0,025 mol Fe

1 5 1
2014-02-01T00:31:13+07:00
Fe(s) + HCl(aq) ⇒ FeCl2(aq) + H₂(g)

Reaksi         Fe(s) + 2HCl(aq) ⇒ FeCl2(aq) + H₂(g) (disetarakan dulu)
Mula             0,4       0,75
YB              0,375     0,75           0,375        0,375         
Hasil           0,025       -                  -               -
Ket :
Mula = mol zat pada mula-mula
YB = mol zat yang bereaksi
Hasil = mol zat yang tersisa dan terbentuk setelah reaksi

1. Yang menjadi rektan pembatas adalah zat yang menyebabkan reaksi berhenti, atau lebih mudahnya zat tersebut habis terpakai untuk sebuah reaksi. Pada reaksi diatas adalah HCl

2. Mol H₂ yang terbentuk 0,375 mol

3. Mol reaktan yang tersisa adalah Fe, sebanyak 0,025 mol1 1 1