Jawabanmu

2014-01-31T23:34:11+07:00
Reaksi                CH3COOH + KOH = CH3COOK + H2O
Mula-mula              0,2 mol     0,1 mol
Yg Bereaksi           0,1 mol     0,1 mol    0,1 mol
Hasil Reaksi           0,1 mol        -           0,1 mol

[H⁺] = Ka.[ \frac{asamlemah}{garam} ]
= 1,8.10⁻⁵.[ \frac{0,1}{0,1} ]
[H⁺] = 1,8.10⁻⁵

pH = 5 - log 1,8