Gas dengan volume V berada di dalam ruangan tertutup bertwkanan P dan bersuhu T.bila gad mengembang secara ishobarik sehingga volumenya menhadi 0,5 kali volume mula-mula,maka perbandingan suhu gas mula-mula dan akhir adalah

1

Jawabanmu

2014-06-07T22:50:30+07:00
P1 V1 / T1 = P2 V2 / T2
iso barik P1=P2
V1 / T1 = 0,5 V1 / T2
T1 : T2 = 1 ; 2