Jawabanmu

2014-06-06T19:23:42+07:00
Ek= 1/2 mv
3000j=1/2 m. 1m/s
6000j= m x 1m/s
m = 6000j/1m/s
m= 6000n
2 3 2
2014-06-06T19:27:54+07:00
Ek = 30000 j
ek = m . v²  ÷2
30 000 = m × 10²  ÷2
30 000 = m × 100 ÷2
300 ×2 = m
600 = m
1 1 1