simile/ perumpamaan, metafora, metonimia, litotes, hiperbola, personifikasi, sinekdoke pars pro toto, sinekdoke totem pro parte, eufemisme, sindiran (terdiri dr : ironi, sinisme, sarkasme), penegasan (trdr dr : pleonasme, klimaks, antiklimaks, inversi, retoris), pertentangan (terdr dr paradoks, antitesis, kontradiksi intermis), dsb. Smg bisa membantu :)

Jawabanmu

2014-06-06T14:05:16+07:00
MAJAS perbandingan, majas sindiran, penegasan, pertentangan,
majas perbandingan,pertentangan,pertautan .
simile/ perumpamaan, metafora, metonimia, litotes, hiperbola, personifikasi, sinekdoke pars pro toto, sinekdoke totem pro parte, eufemisme, sindiran (terdiri dr : ironi, sinisme, sarkasme), penegasan (trdr dr : pleonasme, klimaks, antiklimaks, inversi, retoris), pertentangan (terdr dr paradoks, antitesis, kontradiksi intermis), dsb. Smg bisa membantu :)
Ada kok majas sindiran, penegasan, dan pertentangan
. Majas Perbandingan
Majas perbandingan terdiri dari 4 jenis, yaitu:
1. Majas Perumpamaan
2. Metafora
3. Personifikasi
4. Alegori
B. Majas Pertentangan
1. Hiperbola
2. Litotes
3. Ironi
4. Antonomasia
5. Oksimoron
6. Paradoks
7. Kontradiksio
C. Majas Pertautan
1. Metonimia
2. Sinekdok
3. Alusio
4. Eufemisme
D. Majas Perulangan
. Majas Perbandingan
Majas perbandingan terdiri dari 4 jenis, yaitu:
Majas Perumpamaan, Metafora, Personifikasi, Alegori
B. Majas Pertentangan
Hiperbola, Litotes, Ironi, Antonomasia, Oksimoron, Paradoks, Kontradiksio
C. Majas Pertautan
Metonimia, Sinekdok, Alusio, Eufemisme
D. Majas Perulangan
2014-06-06T14:08:18+07:00
1.majas pleonasme
2.majas litotes
3.majas metafora
4.majas ironi atau sindiran
5.majas metonimia
6.majas sinisme
7.majas elipsis
8.majas sarkasme
9.majas paradoks
10.majas retoris......
1.majas pleonasme
2.majas litotes
3.majas metafora
4.majas ironi atau sindiran
5.majas metonimia
6.majas sinisme
7.majas personifikasi
8.majas sarkasme