1. Protein Antibody Disebut dengan...............

a. Immunoglobulin

b. Histamine

c. Limfa

d. Antigen

e. Plasma

2. Pada tahap Pelenyapan antigen terdapat proses penggumpalan yakni pengikatan bakteri atau virus sehingga mudah dinetralkan. proses ini dinamakan..............
a. Presipiasi
b. Filtrsi komplemen
c. Opsoniasi
d. Aglutinasi
e. Makrofaga

3. Autoimunitas dapat terjadi apabila .....................
a. Antigen dari luar tubuh diserang oleh antibody
b. Antibody tidak mengenali antigen di luar sehingga tubuh terserang penyakit
c. Molekul dalam tubuh dianggap sebagai antigen oleh antibody
d. Terbentuk kompleks antibody-antigen di dalam tubuh
e. Antibody tidak bereaksi terhadap antigen dari luar

1

Jawabanmu

2014-06-05T16:44:20+07:00
1. b antigen
2. d aglutinasi
3. c molekul dalam tubuh dianggap antigen oleh anti body