Jawabanmu

2016-11-14T15:38:58+07:00
bedane ngoko alus dan krama inggil.  Basa Ngoko alus yaiku basa ngoko kang kacampuran basa alus kang tujuane kanggo ngajeni sing diajak guneman.

Basa iki biasane dipigunakake :
1. Marang sak padha-padha ning kurang akrab
2. Marang wong enom ning luwih dhuwur drajate
3. Priyayi marang priyayi sing wis akrab
4. Bojone priyayi marang sing lanang.

Conto :
1. Mbok aku yen sempat melu dipundhutke ta
2. Penjenengan ya wis ngerti berita mau ?
3. Aku tak melu ya Pak, yen arep tindak mrana.
4. Lan sak panunggalane  Basa Krama Inggil iku tembungé nganggo krama dicampur tembung krama inggil tumrap sing diajak wicara. Basa Jawa Krama biasa dianggo wicara antarané priyayi cilik marang priyayi gedhé, wong anom marang wong sing luwih tuwa. Ciri utamané:      Aku diowahi dadi kawula, abdidalem kawula utawa dalem waé     Kowé diowahi dadi panjenengan dalem utawa dicekak nandalem wae.