Peranan raja Balaputradewa di kerajaaan Sriwijaya adalah.....

A.melakukan perluasan daerah dan mengadakan hubungan dengan luar negeri

B. Menjadikan Sriwijaya sebagai pusat agama budha di Asia Tenggara

C. Mengirimkan tentaranya ke Melayu ( ekspedisi Pamalayu )

D. Mendirikan dinasti baru yang diberi nama Dinasti Isyana

#dari keempat pilihan mana yg benar? Tolong dijawabnya

2

Jawabanmu

2014-06-04T19:34:25+07:00
2014-06-04T20:17:04+07:00