Jawabanmu

2014-06-04T14:12:53+07:00
Surabaya

Isih dak rasakake lembute angin ketiga
Sing sepisanan ngelus mbun-bunan
Uga aluse driji-driji mucuk eri
Sing nggegem kenceng tangan(ku)Kanthi kebak memitran
Nalika wanci dalu
Dak thothog lawangmu
Pancen panas hawa ing kene
Nanging ora ateges kabeh nyimpen
Mawa ing dhadhaneIsih dak rasakake segere banyu tawa
Sing dak tawu saka telenging wengi
Uga aruming kembang melathiKang mrajak ing taman-taman kutha
Pancen sumpeg papan kene
Wewangunan jejel riyel
Kaya suket alang-alang ing pegunungan
Nanging ora ateges kabeh lawang tinutup rapet
Kanggo liyan
Ana sing isih saguh cawis klasa gelaran
Papan mirunggan ngrembug birune langit
Lan jembare awang-awang
SurabayaIsih setya nyimpen panggadhang
Nglaras ngrangine langgam panguripan
Terima kasih...
bahasanya cocok untuk saya yg kurang mengerti Bahasa Jawa
iya sma2 heheheh