Jawabanmu

2016-11-22T09:42:55+07:00

a. andhap asor yoiku ora nengenake kaluwihan awake dhewe, lan ora mburu ngungkuli utawa ngluwihi wong liyo. Cak cakane ana ing pasrawungan yoiku urip kanthi prasaja, ora pamer, orang anggak. Awake dewe kudu bisa manggonake tindak tanduk ing papan  lan bisa ngormati marang wong liyo supaya kacipta kahanan sing ayem, tentrem, ing masyarakat.

b. pait nyethak artine pait banget kayata rasane jamu bratawali.