Jawabanmu

2014-06-04T11:08:45+07:00
Dik: mair=200gr; t1= 10°; mair=100gr; t2=70°; cair= 1kal/gr°C
Dit: T?
Jwb: (200)(T-10)=(100)(70-T)
200T-2000=7000-100T
200T+100T=7000+2000
300T=9000
T=9000/300
T=30°C