Jawabanmu

2014-06-03T20:11:43+07:00
Wayang Rai Wong
Bondan: "sugeng siang, pak dhe. Badhe tindak pundi, pak dhe?"
pak dhe:" oh bondan lan kanca-kancane. iya, pak dhe arep kondhangan menyang pak sarkim"
Budi lan bagus:"saweg wonten punapa pak dhe?"
"sunatan putrane kang arane sapa ta mau....si Arya....,Arya wrehanala"
fafa lan fatah:"oh, supitan toh pak dhe?"
pak dhe:"iya, lho kowe padha takon-takon apa arep ndherek pak dhe apa piye? yen gelem ya ayo ndherek. ning ora pareng rewel lho ya?"
kanca-kanca lan bondan:"inggih pak dhe"
pak dhe:" pak sarmin iki lagi nagnggap wayang kang lagi kondhang ing masyarakat. nanggap wayang rai wong, dhalange ki entus, wah rame loh"
kanca-kanca lan bondan:" saestu pakdhe"
pak dhe:"kwe-kowe padha bisa nonton wayang kang raine wong-wong kang wis kawentar. suluk lan janturan kang edipeni. piranti-pirantine ya akeh kaya ta kothak, debog, kelir, cempala, kecrek, kayon lan sapanunggale. ya wis rana pmit bapak lan ibu padha dhisik"
kanca kanca lan bondan:" inggih pakdhe, matur nuwun. dhewek badhe pamit bapak lan ibu rumiyin nggih, pak dhe"
pak dhe:" ya wis, pamita kana"
2 4 2