Jawabanmu

2014-06-03T06:36:27+07:00
Hukum kekekalan momentum

bola a 
P1=P2

mAvA+mB.vB = mA vA'+mB . vB'
0,5 . 2 + 0,2 . 0 = 0,5 . 0 + 0,2 .vB'
1 =0,2 vB'
5 =vB'