Jawabanmu

2014-06-02T22:31:51+07:00
B SO3, NaHSO4, H2S2O7

SO3 =
biloksS + 3 Biloks O = 0
biloks S = 6

NaHSO4 =
biloks Na + biloks H + biloks S + 4. biloks O = 0
1 +1 +biloks S + -8 = 0
Biloks S = 6

H2S2O7 =
2. biloks H + 2. Biloks S + 7. biloks O = 0
2+ 2 biloks S + -14 = 0
biloks S = 6
3 4 3