Tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan linear berikut
1) -4x-15=1-8x
2) 6/a + 2 = 4

pake jalan/ uraiannya

2
-4x - 15 = 1 -8x | -4x + 8x = 4x | -15 - 1 = -16 .. Jadi 4x = -16/4 = -4 .. Semoga membantuu

Jawabanmu

2014-01-29T20:37:23+07:00
1. -4x - 15 = 1 - 8x
    -4x + 8x = 1 + 15 
     4x = 16
     x = 4

2. kurang tau
2014-01-29T20:40:45+07:00
1. -4x-15 = 1-8x
    -4x + 8x = 1 + 15
      4x = 16 jadi x = 16/4 = 4

2. 6/a + 2 = 4
     2 = 4a/6
    12 = 4a jdi a = 12/4 = 3