1. Adakah istilah rakyat di UUD 1945 ?
Tunjukan di alinie dan pasal dlm UUD 1945 yg menyebutkan istilah rakyat
2. Tunukan alinea dan pasal dalam UUD 1945 yg menyebutkan istilah warga negara , penduduk, bangsa, dan masyarakat

1

Jawabanmu

2014-06-05T16:54:02+07:00
1. Ya.
Alinea ke-2, ke-3, dan ke-4.
Pasal 1 ayat 2; pasal 2; pasal 3 ayat 1-3; pasal 5 ayat 1; pasal 6-a ayat 1, 4; pasal 7-a; pasal 7-b ayat 1-7; pasal 7-c; pasal 8 ayat 2-3; pasal 9 ayat 1-2; pasal 11 ayat 1-2; pasal 13 ayat 2-3; pasal 19 ayat 1-3; pasal 20 ayat 1-5; pasal 20-a ayat 1-4; pasal 21 ayat 1-2; pasal 22 ayat 2; pasal 22-b; pasal 22-c ayat 2; pasal 22-d ayat 1-3; pasal 22-e ayat 2 dan 3; pasal 23 ayat 1-3; pasal 23-e ayat 2; pasal 23-f ayat 1; pasal 24-a ayat 3; pasal 24-c ayat 2 dan 3; pasal 30 ayat 2; pasal 33 ayat 3; pasal 37 ayat 1, 3, dan 4; pasal I (aturan tambahan).

2. Alinea ke-1, ke-3,  dan ke- 4
Pasal 6 ayat 1; pasal 9 ayat 1; pasal 26 ayat 1-3; pasal 27 ayat 1-3, pasal 28-i ayat 3, pasal 28-j ayat1; pasal 29 ayat 2; pasal 30 ayat 1, 4, dan 5; pasal 31 ayat 1, 2, 3, dan 5; pasal 32 ayat 1; pasal 34 ayat 2.
Jadikan yang terbaik yaa..... ;)
Maaf kalau salah..
Semoga membantu.....