Jawabanmu

2016-12-12T11:25:12+07:00

Ini adalah Jawaban Tersertifikasi

×
Jawaban tersertifikasi mengandung isi yang handal, dapat dipercaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ekspert di bidangnya. Brainly memiliki jutaan jawaban dengan kualitas tinggi, semuanya dimoderasi oleh komunitas yang dapat dipercaya, meski demikian jawaban tersertifikasi adalah yang terbaik dari yang terbaik.
Tembang Pocung

Pucung yaiku salah siji saka 12 geguritan jawa (tembang macapat) sing sederhana. Pucung biyasa karan uga karo pocung. Pucung yaiku tetembangan sing digunakne kanggo ngeling nang kepaten, merga cerak karo tembung pocong yaiku pembungkusan jisim wektu arep dikubur.

Kajaba kuwi, pucung uga jarwa woh - wohan sing menehake kesegaran. Tembung “cung” dhewe ngelingna nang kuncung sing lucu. Karo amerga kuwi perkembangan saka tembang iki merujuk marang hal - hal lucu utawa parikan utawa bedhekan (tebakan).

Pucung dhewe duweni watak kendur, tanpa anane klimaks lan tujuan ing cerito. Ing nggawe pucung ora kena asal - asalan merga ana aturane.

Iki aturan saka tembang pucung :

1. Guru Gatra = 4
Jarwane tembang iki duweni 4 larik ukara.

2. Juru Wilangan = 12, 6, 8, 12
Maksute saben ukara kudu bersuku tembung kaya ing dhuwur.
Ukara pisan 12 suku tembung. Ukara kapindho 6 suku tembung. Ukara ketelu 8 suku tembung. Ukara kapapat 12 suku tembung.

3. Guru Tembang = u, a, i, a
Suku tembung keri dewe saka saben ukara kudu bervokal u, a, i, a

Tuladha :
Ngelmu iku kelakone kanthi laku >> 12u
Lekase lawan kas >> 6a
Tegese kas nyantosani >> 8i
Setya budya pengekesing dur angkara >> 12a
1 5 1