Jawabanmu

2014-06-02T17:45:56+07:00
M campuran = (V₁M₁ + V₂M₂) / V₁ + V₂
                   = (250 × 0,5 + 500 × 0,25) / 250 + 500
                   = 250 / 750
                   = 0,3 M
M pengenceran : V₁ × M₁ = V₂ × M₂
                         750 × 0,3 = 1000 × M₂
                         (3 × 0,3) ÷ 4 = M₂
                         0,225 M = M₂
8 3 8
250/750 bukannya 0,2 ya?
1000 dari mana?
ngga. kan sama aja 1/3. hasilnya jadi 0,33333
1000 ml itu volume total.