Tentukan nilai fungsi invers(2), jika
a. f(x) = 2x - 4
b. f(x) = x per x + 2, x -2
c. f(x) = (x - 1) pangkat 3 - 6
d. f(x) = x pangkat 2 + 2x + 26 per x pangkat 2 + x + 5

1
itu point b nya maksudnya , (koma) nya itu kali?
maksudnya x per x + 2, x tidak sama dengan -2 itu maksudnya

Jawabanmu

2014-01-29T19:42:37+07:00
A.
f(x)=2x-4
y=2x-4
y+4=2x
 \frac{y+4}{2} =x
jadi  f invers (x)=\frac{x+4}{2}
f invers (2)=  \frac{2+4}{2}  \\ =3

b.
f(x)= \frac{x}{x+2}
y= \frac{x}{x+2} \\ y(x+2)=x \\ xy+2y=x \\ xy-x=-2y \\ x(y-1)=-2y \\ x= \frac{-2y}{y-1} \\  \\ maka f invers(2)= \frac{-2.2}{2-1}   =-4

c.
y=(x-1) ^{3}-6 \\ y+6= (x-1) ^{3} \\  1+\sqrt[3]{y+6} =x \\ maka f invers (2) = 1+\sqrt[3]{2+6}=31 3 1