Jawabanmu

2014-06-01T21:28:01+07:00
McΔT = mcΔT (karena sama-sama air, abaikan aja c-nya. kecuali ada di soal)
75 × (x-0) = 25 × (100-x)
75x = 2500 - 25x
100x = 2500
x = 25
2014-06-01T21:49:37+07:00
Qlepas = Qterima
m × C × /\t = m × C × /\t
75 × 1 × (tc-0) = 25 × 1 × (100-tc)
75tc = 2500 - 25tc
75tc + 25tc = 2500
100tc = 2500
tc = 2500 / 100
tc = 25