Jawabanmu

2014-01-30T22:20:10+07:00
Suku ke 3 = ar^(3-1)=ar^2
suku ke 5 = ar^(5-1)=ar^4
suku ke 6 = ar^(6-1)=ar^5

ar^2=20.............(1)

ar^4+ar^5= - 80
ar^4(r+1)= - 80

ar^2x r^2 (r+1)= - 80
20 xr^2 (r+1)= - 80
r^2 (r+1)= - 4

r^3+r^2+4=0........(2)

faktorkan dg cara horner dapat (r+2)(r+1)(r-2)

r yang dpt memenuhi ke2 persamaan adalah r= - 2

maka ar^2=20
a=5

S5=a(1-r^5)/(1-r)
=5(1-(-32))/(1-(-2))
=5(33)/(1+2)
=55