1. sebutkan cara cara mmbaca intrnsif
2. buatlah kalimat majemuk dengan kata sekiranya dan seandainya
3. buatlah kalimat dengan menggunakan kalimat anjuran dan permintaan
4. sebutkan fungsi tanda baca paris mring dan ttik dua
5. sebutkan unsur unsur puisi

2

Jawabanmu

2014-06-01T14:21:23+07:00
1) memahami isi bacaan
2) Seandainya dulu aku lebih memilih hidup di jakarta daripada di bandung. Sekiranya orang itu mau memberiku tahu daripada tempe. (maaf kalau salah)
4) garis miring sebagai penanda nama lain dari sebuah kata. contoh mempunyai/memiliki
titik dua: saya kurang tahu
5) memiliki rima, terdiri dari bait bait, memiliki judul, dll

maaf kurang lengkap
2014-06-01T14:48:29+07:00
1) memahami isi bacaan 
2) Seandainya dulu aku lebih memilih hidup di bandung daripada di surabaya. Sekiranya orang itu mau memberiku ayam daripada tempe. 
4) garis miring sebagai penanda nama lain dari sebuah kata. contoh mempunyai/memiliki
titik dua: menjelaskan orangnya
5) memiliki rima, terdiri dari bait bait, memiliki judul, dll