Pasar
Induk Puspa Agro tahap I kang mapan ing desa Jemudo Sidoarjo wis
diresmekake tanggal 17 Juli 2010 kepungkur dening Menko Perekonomian
Hatta Rajasa. Senajan mung pasar, nanging sing ngresmekake Menteri
Perekonomian, ngono uga isih dirawuhi dening menteri cacah telu liyane
yaiku Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu, Menteri Kelautan lan
Perikanan fadel Muhammad sarta Menteri Pertanian Suswono, ginarubyug
Gubernur Jawa Timur Dr. Soekarwo sarimbit, Wagub Jawa Timur Saifullah
Yusuf sarimbit, ora ketinggalan Muspida-ne, para Bupati sa Jawa Timur,
para utusan negara sahabat, para pengusaha lan ewonan undangan liyane.Nonton
akehe pejabat sing padha rawuh, kena kanggo titikan manawa Puspa Agro
dudu pasar induk biasa. Puspa Agro pancen diajab bakal gedhe
pangaribawane marang pertumbuhan perekonomian ing Jawa Timur mligine,
lan ing Indonesia umume. Iki paling ora saka lahan lan fasilitas sing
disiapake kanggo pasar mau kepetung ngedap-edabi, lahane jembare 50
hektar. Kepetung pasar agro paling amba sedunia sawise Thailand.Gubernur Jawa Timur Soekarwo ngrancang Puspa Agro ora mung kanggo pasar lokal, nanging dadi pasar agrobis skala dunia. “Iki
dudu pikiran lokal, Puspa Agro mujudake pikiran dunia. Mula kita ora
mung nyiapake kanggo pasar lokal bae, nanging kita uga nyiapake kanggo
nyukupi kebutuhan hortikultura kanggo luar negeri,” pratelane Pakdhe
Karwo. Ditambahake, kanggo tumuju pasar dunia, Puspa Agro bakal dipepaki
mawa fasilitas coolstorage (pendingin), chiller lan uji laboratorium.
Upaya
iki kanggo ngundhakake daya saing lan nilai tambah tumrap kadang tani,”
panandhese Gubernur Jawa Timur Pakdhe Karwo. Jawa Timur sasuwene iki
kondhang minangka supplier komoditi agro paling gedhe ing Tanah Air.
Nanging iki ora ateges nilai tambah lan keadilan ditampa dening petani.
Jalaran para petani ora duwe akses kanggo dagang, ngedol asil tetanene.
Puspa
Agro diajab bisa digunakake dening kadang tani, petani iya bisa dagang
ketemu langsung karo konsumen. Dadi pasar induk Puspa Agro iki ora mung
mbangun fisike bae, nanging uga mbangun jaringan usaha kanggo petani.
Meh watara 47 persen pendhudhuk Jawa Timur petani, nek petanine bisa
makmur jalaran asil tetanene mikolehi, ateges pendhudhuk Jawa Timur
bakal dadi makmur, Jawa Timur bakal bebas saka kemiskinan.
Pakdhe
nambahake, yen Puspa Agro bisa lumaku kaya kang dirancang, Jawa Timur
bisa melu ngendhaleni reregan agro. Sasuwene iki reregan agro
ditemtokake pedagang Jakarta.

SOAL:
BUAT RINGKASAN DENGAN BAHASA KRAMA

1

Jawabanmu

2014-01-30T18:18:20+07:00
AsarInduk Puspa agro - tahap I terletak di Desa Sidoarjo memiliki Jemudodiresmikan pada tanggal 17 Juli 2010 oleh Menteri PerekonomianItalia . Meski hanya pasar , tetapi dedikasi SekretarisEkonomi , tetapi juga dihadiri oleh para menteri dari tiga lainnyaMenteri Perdagangan Marie Elka Pangestu , Menteri Kelautan danMenteri Perikanan Fadel Muhammad dan Pertanian Suswono , ginarubyugGubernur Jawa Timur Dr Kata-kata halus , Waria , Jawa Timur SaifullahJoseph baik , piring tetap dikontrol , Bupati Jawa Timur ,delegasi dari negara oleh teman-teman , pengusaha dan ribuan undangan liyane.NontonSebagian besar pejabat tiba , pastikan untuk Archaic Puspa agrobukan pasar pembawa biasa. 

Lebih Lengkap di sini 
1 5 1