1. panjang sebuah kawat 1,5 m akan di buat kerangka balok dengan ukuran:15cm x 10 cm x 8 cm maka sisa kawat yang tidak terpakai adalah a. 18 b. 28 c.30 d.51 2. panjang sisi kubus yang volumenya 216cm3 adalah a.36 b.18 c.14 d.6 3. jari- jari dua lingkaran yg berpusat O dan P berturut-turut adalah 7 cm dan 3 cm jika panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut 24cm jarak antara kedua pusat adalah A. 30 B.27 C.26 D.25

2

Jawabanmu

2014-05-31T17:22:03+07:00
1.1,5 m = 150 cm
panjang kawat yang dibutuhkan = (4x15)+(10x4)+(8x4) =60 +40 + 32 = 132
sisa kawat= 150-132= 18 (a)

2 ∛216 = 6 (d)
2014-05-31T17:26:26+07:00
1.
panjang kawat = 1,5m = 150cm
p = 15cm
l = 10cm
t = 8cm
byk kawat yg dibutuhkan = 4p+4l+4t
=4.15+4.10+4.8
=60+40+32
=132 cm
sisa kawat = 150-132 = 18cm
2.
volume kubus = 216cm³
vkubus = s³
216 = s³
s = ∛216
s=6cm
3.
R=7cm
r=3cm
GSPD = 24cm
j=..?
GSPD² = j²+(R+r)²
j² = GSPD² - (R+r)²
j = √GSPD²-(R+r)²
j = √24²-(7+3)²
j = √24²-10²
j = √576+100
j = √476