Menulis di mediamassa hakikatnya merupakan ekspresi
a. kemerdekaan berbuat
b. kemerdekaan berfikir
c. mencari uang
d. melepas ketegangan

pelaksanaan hak asasi manusia dalam pergaulan antara sesama manusia dapat berupa
a. memberi sedekah kepada fakir miskin
b. meringankan kesukaran orang lain
c. mematuhi peraturan orang lain
d. sopan santun dalam pergaulan

2

Jawabanmu

2014-05-31T15:05:05+07:00
2014-05-31T15:05:19+07:00