Musyawarah merupakan sebuah perundingan antara 2 pihak atau lebih yang bertujuan untuk menemukan suatu jalan keluar dalam sebuah masalah, atau untuk menyelesaikan suatu masalah yang membutuhkan penyelesaian
terima kasih
musyawarah adalah sebuah proses pengambilan keputusan dengan menyampaikan pendapat satu sama lain untuk kepentingan bersama

Jawabanmu

2014-05-30T16:51:21+07:00
Musyawarah adalah keputusan yg didapat dari seluruh pihak
terima kasih
pembahasan bersama dengan maksud mengambil keputusan atas suatu masalah
2014-05-30T16:51:40+07:00
Musyawarah berasal dari kata Syawara yaitu berasal dari Bahasa Arab yang berarti berunding, urun rembuk atau mengatakan dan mengajukan sesuatu.Istilah-istilah lain dalam tata Negara Indonesia dan kehidupan modern tentang musyawarah dikenal dengan sebutan “syuro”, “rembug desa”, “kerapatan nagari” bahkan “demokrasi”. Kewajiban musyawarah hanya untuk urusan keduniawian. Jadi musyawarah adalah merupakan suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian.