Jawabanmu

2014-01-28T20:45:56+07:00
W = m.g
34,3 = m. 9,8
34,3 : 9,8 = m
3,5 = m
1 5 1
2014-01-28T20:51:34+07:00
M (masa) = w (berat)
                  g (gravitasi)
              = 34,3 N atau kg m/s²
                    9,8 m/s²
             = 343 kg : 98
                 10        10
            = 343 kg x 10   (10 sama sama dicoret)
                10         98
            = 343/98 = 3,5 Kg
1 5 1