1. Panjang net dalam permainan bulutangkis adalah...
2.Awalan pada lompat jauh guna nya untuk?
A.Memperoleh kecepatan
B.Menentukan kaki tolak
C.Memperoleh Tolakan
D.Memperoleh Prestasi
3.Tumpuan yang baik dalam lompat jauh menggunakan...
4.dalam melakukan lompatan dalam lompat jauh gaya jongkok adalah...
5.guna tumpuan dalam melakukan lompatan dalam lompat jauh gaya jongkok adalah..
6.urutan gerakan pada lompat jauh gaya jongkok yang benar adalah...

1

Jawabanmu

2014-05-29T17:43:48+07:00