Jawabanmu

2014-05-29T12:40:43+07:00
Bismillahirrahmanirrohiym Yang terhormat Tamu Undangan
Yang terhormat seluruh warga Griya Cempaka Arum
Yang terhormat jemaat DKM Utsman Bin Affan Dan adik-adiku yang saya cintai …

Assalamualaikum Wr.Wb 
 Alhamdulilah hirrobilalamn, wasolatuwasala muala asrofil ambyail mursalin, Allahuma soliala nabiyina wahabiybina wasyafi’iyna muhammadin waala alihi wasahbihi ajmain.

 Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat iman dan islam kepada kita semua. Atas rahmat dan hidayahnya, di pagi yang cerah ini DKM Utsman Bin Affan bisa menyelenggarakan acara peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW.
Tak lupa salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan tabi’in tabiatnya termasuk kita semua kaum muslim.
Semoga kita semua mendapatkan safaatnya, amin ya rabbalamin.

Pada kesempatan kali ini, adapun susunan acara yang akan berlangsung di pagi ini, diantaranya :
 Pembukaan
Pembacaan Ayat Suci Al-Quran serta saritilawah
Sambutan-sambutan
Penampilan Kreasi Seni Paud Utsman Bin AffanTakbir Akbar
Nasyid
Penutupan

Untuk mempersingkat waktu, kepada Ibu XXX dan Ibu XXX dipersilahkan naik ke panggung untuk membacakan Ayat Suci Al-Quran …
Acara berikutnya ialah sambutan-sambutan dari Bapak Lurah, Ketua RW 07, dan Tokoh adat Griya Cempaka Arum.
Sambutan pertama akan di sampaikan oleh bapak XXX selaku Ketua Lurah, kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan …
Terima kasih kepada bapak lurah,
selanjutnya sambutan dari ketua RW 07, kepada bapak XXX kami persilahkan …
 Terima kasih kepada bapak RW,
dan sambutan terakhir akan disampaikan oleh bapak CCC selaku tokoh adat Griya Cempaka Arum, waktu dan tempat kami persilahkan ..
Terima kasih, acara berikutnya yaitu penampilan kreasi seni dari PAUD Utsman Bin Affan, beri tepuk tangan yang meriah …
 Akhirnya kita beranjak ke acara puncak, yaitu tablig Akbar bersama ustad.XXX  mengenai iman isra mi’raj dalam hati kaum muslim,
kepada  ustad XXX kami persilahkan menaiki panggung …

 Selanjutnya persembahan Nasyid dari PAUD Utsman Bin Affan dan sekaligus menutup perjumpaan kita.

 Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang berkenan, sesungguhnya kesempurnaan milik Allah.
Alhamdullilah hirobbil alamin, acara di pagi ini berjalan dengan lancar, terimakasih atas kehadiran dan perhatiannya, semoga kita semua mendapatkan berkah dari Allah SWT. Sekian dan Wassalam

2014-05-29T12:41:55+07:00
Bismillaahirrahmaanirrahiim, alhamdulillaahilladzii asraa bi’abdihii lailan minal masjidilharaam ilal masjidil aqshaalladzii baaraknaa haulahuu linuriyahuu min aayaatinaa innahuu huwassamii’ul bashiir, Asyhadu allaa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariikalah, wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhuu wa rasuuluh. Allaahumma shalli wa sallim wa baarik ‘alaa sayyidinaa muhammadin wa ‘alaa aalihii wa shahbihii ajma’iin. Ammaa ba’du.Almukarromun para ‘alim ulama, para kiyai, ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimulyakan Allah.Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang telah diberkahi sekelilingnya dengan memmperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaranNya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad saw, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada ummatnya hingga akhir zaman.Kami atas nama ……………………., menyampaikan terima kasih atas kehadirannya dalam acara Peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad saw.Dengan harapan mudah-mudahan peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad saw. yang kita laksanakan bersama ini senantiasa dalam keridhaan Allah serta akan membuahkan rahmat dan nikmat bagi kita semua fiddunya wal akhirah, aamiin yaa robbal ‘alamiin.Hadirin yang yang dimulyakan Allah, dalam pelaksanaan Peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad ini , kami susun acara-acara sbb:PembukaanTawassulPembacaan ayat suci Al Qur’anPembacaan Shalawat Nabi oleh SantriMauidhah HasanahPembacaan Shalawat diiringi HadrahDo’aIstirahatPenutupAlhamdulillahUsai sudah pelaksanaan Peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad saw. ini, semoga senantiasa mendapatkan keridloan Alloh SWT,Kami sebagai pemandu acara dan panitia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.Serta mohon ma’af atas segala kekurangan yang ada.Teriring do’a semoga kesejahteraan, keselamatan dan barokah Allah senantiasa tercurah kepada kita semua, aamiin.Billahittaufiq wal hidayah, Wassalamu’alaikum Wr. Wb.