Jawabanmu

2016-11-22T09:01:09+07:00
Peret beton iku sanepa sing tegesé omongané mencla-menclé. ana sawetara paribasan jawa bab mencla-menclé, yaiku cangkem lunyu (wong kang tembung sing angel kanggo nangani utawa wong sing ora bisa dipercaya), rembuge kaya welut dilengani (omongané kaya welut sing diwenehi lengo), kaya ngandhut godhong randhu (wong sing mencla-mencle, angel dipahami), esuk kedhele sore tempe (omongané ora tetep, molah-malih), idu didilat maneh, tinggal tapak jero  lan midak supata.