Jawabanmu

2014-05-29T09:38:08+07:00
Cari V
 \frac{2}{3} V = 200
V =  \frac{3}{2} *200
V = 300 L / 300 dm^3

rubah jd:
300 dm^3 --> 0,3 m^3

cari t,
0,3 = 1 * 0,5 * t
0,3 = 0,5t
 \frac{0,3}{0,5} = t
t = 0,6 m

itulah itu ya :)