Tolong ubah puisi di bawah ini menjadi puisi bahasa indonesia dan tuliskan kesimpulan puisi tersebut dalam bahasa indonesia:

pahlawanku..
wutahing ludirmu
nyiram ibu pertiwi
nadyan sang ibu
kudu muwun sedhih
karajang-rajang manahe
karujit-rujit rasa pangrasane

pahlawanku.....
mugya gusti paring nugraha
semana gedhene bektimu
jiwa raga, bandha donya
tanpa sisa
amung siji pangajabmu
merdika......

1

Jawabanmu

2014-05-29T08:17:14+07:00
Pahlawanku............
tumpahnya darahmu......
meyiram ibu pertiwi.....
sedangkan sang ibu.....
harus menampung sedih......
5 3 5