Tolong tuliskan juga caranya,
1.) 2 cermin diletakkan dengan membentuk sudut 60° dan sebuah lilin diletakkan diantara 2 cermin. banyaknya lilin yang terlihat didalam cermin adalah......

2.) jumlah paras yang diperlukan untuk menaikkan suhu 20° pada setengah gram air adlah....
3.) sebuah benda besi panjangnya 50 cm suhu 20°c(koevisien muai panjang besi=1,1.10⁻⁵/°C), kemudian ternyata bertambah panjang 0,44 mm, maka temperatur akhir besi tersebut adalah.....

1

Jawabanmu

2014-05-28T18:42:58+07:00