1. gelombang bunyi merambat di udara dalam bentuk?
a. rapatandan renggangan
b. bukit dan lembah bergelombang
c. gelombang transversal
d. bukit dan renggangan

2. berikut ini hukum pemantulan bunyi kecuali
a. bunyi datang dan garis normal terletak pada satu bidang datar
b. bunyi pantul terletak pada satu bidang datar
c. sudut datang>sudut pantul
d. sudut datang = sudut pantul


2

Jawabanmu

2014-05-27T20:13:38+07:00
2014-05-27T20:30:20+07:00
1 c (mungkin)  2 c sudt datang>sudutpantul