Sebuah benda diletakkan sejauh 10 cm dari lensa cekung yang mempunyai jarak fokus min 30 cm apabila bayangan terbentuk mempunyai tinggi 1 cm tentukan
A.jarak bayangannya
B.tinggi benda
C.perbesaran bayangan.
D.sifat bayangannya

1

Jawabanmu

2014-05-27T18:16:05+07:00
A. jarak bayangannya
 \frac{1}{s'} =  \frac{1}{f} -  \frac{1}{s}
 \frac{1}{s'}= -\frac{1}{30}  - \frac{1}{10}
 \frac{1}{s'} = - \frac{4}{30}
s' =-7,5 cm[/tex]

b. tinggi benda
 \frac{1}{h} = \frac{1}{f}- \frac{1}{h'}
 \frac{1}{h}= -\frac{1}{30}  - \frac{1}{1}
 \frac{1}{h} =-  \frac{31}{30}
h = -0,9 cm

c. perbesaran bayangan
M =  \frac{h'}{h}
M =  \frac{0,9}{1}
M = 0,9 kali

d. maya, di depan lensa.

terima kasih. mohon maaf kalau salah