Jawabanmu

2014-05-27T15:32:57+07:00
Cangkriman iku unen-unen utawa ukara kang kudu di batang. cangkriman iku umume kanggo gegojegan. ana uga cangkriman kang di gawe sayembara ing lakon wayang. cangkriman ana werna-werna yaiku: cangkriman wancahan, pepindhan, lan blenderan (plesedan). ana uga wangsalan kang dijawab dhewe.
2014-05-27T22:46:15+07:00
Cangkriman yaiku tetembungan utawa unen-unen kang kudu dibatang karepe