Jawabanmu

2014-05-27T08:33:17+07:00
1.      Wajik kletik, gula jawa
         Luwih becik, sing prasaja  
2.      Manuk tuhu, mencok pager
         Yen sinau, dadi pinter  
3.      Kangkunge, diiris-iris
         Senenge, ora uwis-uwis  
4.      Parine, wis lemu-lemu
         Atine, wis kudu nesu  
5.      Esuk nakir sore nakir, Sing ditakir godhong plasa.
         Esuk mikir sore mikir, Sing dipikir ra rumangsa
6.      Kutha Sala dalane rame, Sri Wedari tengah prenahe,
         Aku gela amarga kowe, Angger janji arang nyatane  
7.      Nyangking ember, kiwa tengen.
         Lungguh jejer, tamba kangen.
8.      Plesir sore, dina ahad. Naksir kowe, kakeyan ragat.
9.      Plesir sore, dina minggu. Naksir kowe ora kewetu.
10.    Bisa nggambang, ora bisa nyuling. Bisa nyawang, ora bisa nyandhing
9 4 9
2014-05-27T09:03:18+07:00
1.wedang bubuk, gula jawa
yen kepethuk, ati lega
2.wedang bubuk, gula tebu
mata ngantuk, njaluk turu
3.ali-ali, mata telu
aja lali, karo aku
4.abang abang,ora legi
tiwas dagang, ora bathi
5.manuk emprit, menclok pari
dadi murid, sing taberi
6.tawon madu, ngisep sekar
golek ngelmu, kudu sabar
7.sepet-sepet, sawone mentah
diempet empet, selak ra betah
8.wajik klethik, gula abang
aja suthik, yen tumandhang
9.manuk emprit, menclok godhong tebu
dadi murid, sing sregep sinau
10.manuk kutut, manggune ngganter
yen ra nurut, bisa keblinger
5 4 5