Ke dalam sebuah bejana yang berisi α gram air 30°C dimasukkan b gram es -2°C.setelah isi bejana diaduk ,ternyata semua es melebur.Apabila massa bejana diabaikan,kalor jenis es0,5 kal /g°C dan kalor lebur es 80 kal/g,maka besarnya perbandingan antara α dan b adalah...
a. 27 : 10
b. 8 : 3
c. 10 : 27
d. 3 : 8
e. 1 : 30
tolong beserta jalan

1

Jawabanmu

2014-06-08T18:28:08+07:00
Diket: 
Air, mA = A 
tA = 30 ⁰C 
cA = 1 kal/g⁰C 

Es, mB = B 
tB = -2 ⁰C 
cB = 0,5 kal/g⁰C 
L = 80 kal/g 

Dit: mA : mB 
Jwb: 
Q lepas = Q terima 
mA cA (tA – tC) = mB cB (tC – tB) + mB L 
A . 1 (30 – 0) = B . 0,5 (0 – (-2)) + B . 80 
30 A = B + 80 B 
30 A = 81 B 
A : B = 81 : 30 
A : B = 27 : 10